Yavuz Sultan Selim

Türk Tarihindeki En Önemli Tiranlar Arasına giren , Osmanlı Tarihinde en önemli Tiran olan Başbuğdur . 8 Yılda 80 Yıllık İlerleme kateden Padişahtır . Ayrıca Kırım Beğinin Kızıyla Evlenerek Cengiz Han Soyuna dahil olmuş ve oğlu Kanuni Sultan Süleyman ve devamı  Cengiz Han’ın Torunları arasına girmiştir .

Cevap yaz  Öncelikle Aleviyim. Ailemde Sultan Selimi kimse sevmez nedeni; Şah ismail ile giriştiği savaşlar. Şah ismail de Aleviydi malum. Ve belki bilmeyenler vardır Şah ismail de Türk tü. Safevi devletinin kurucusudur. Bazıları Sasanilerle Safevileri karıştırıp iran li pers sanarlar Şah ismaili ve safevi devletini. Safevi devletinin dili Türkçedir bunuda söyliyim. Sultan Selim Anadolu’daki Alevileri öldürür katleder. Bana ailem tarafımdan hep bunu mezhepcilik sebebiyle yaptı diye anlattılar. Bence Sultan Selim Alevileri isyan ederler, Safevilere katılırlar diye öldürdü. Belkide o zaman ki aleviler belki de buna kalkıştı bilemicem… Neyse ben bi Alevi olarak seviyorum kardeşim Yavuz Sultan Selim i… Keşke daha çok yaşasaydı!

  Göktürk on 8 Mayıs 2015 yazdı.

  Öğrendiğim kadarıyla Yavuz’un Alevileri öldürdüğü tarihçilerce de kabul ediliyor fakat Yavuz’un bu davranışı Ata’nın Tunceli harekatıyla aynı nedendendir. O dönemde bazı alevi tarikatlar devlete karşı dış mihraklarla danışıklı dövüş yapmış Yavuz da bunları tepelemiştir. Mesele Alevi, sünni meselesi değil, devletin bekası meselesidir. Devlet ebed kalsın diye kendi soyunu katletmiştir değil ki isyan eden çeşitli kimlikli kimseleri sağ bıraksın. Bunu çözmüş bir alevi olarak takdir ettim açıkçası sizi çünkü alevi arkadaşlarımın hepsi Yavuz’a karşı kin besliyorlar. Keşke sizin gibi tarih okuyup olayları iyi çözümleyebilseler.

  on 8 Mayıs 2015.
  Cevap yaz

  Yavuz’un 40000 Alevi Türkünü soykırıma tabi tutması olayı İdris-i Bitlisi’nin palavrasıdır. Dönemin kaynaklarından sadece Selimşahname’de bu vakadan bahsedilir ne Selimname’de ne de Başbakanlık Arşivlerinde böyle bir vakanın sözü geçmez. Bu kadar büyük bir vakanın arşivlerde ve Selimname’de bulunmaması pek doğal değildir. Safevi devletine gözdağı vermek amacı ile İdris-i Bitlisi tarafından uydurulmuş ve inanılmıştır.

  burkay on 8 Mayıs 2015 yazdı.
  Cevap yaz

  pek sevmediğim padişahtır türkmen alevilerine katliamları sınırları aşmış fetvalarda alevilerin yediği yenilmez tecavüzü serbesttir gibi son derece vahşice kin kusulmuştur ayrıca doğu anadoludaki alevilere tampon bölge yapması için idrisi bitlisi ile iş birliği yapmış ve zagros dağlarındaki kürtleri anadoluya getirmiştir böylelikle bir çok türkmenin asimile olmasına neden olmuş bugünki kürt sorununu başımıza bela etmiştir

  Kagan on 8 Mayıs 2015 yazdı.
  Cevap yaz

  Yavuz’un Alevileri öldürme sebebi Alevi oldukları için değil kendilerine karşı olduğu içindir zira Yavuz o kadar dindar değildir . Mekkeye kadar gidip orayı fethedip kabede 7 tur dönememiş mi yani bu adam ?

  Saruhanbeyi on 8 Mayıs 2015 yazdı.
  Cevap yaz

  yahu kardeşim sen tarihi nerden okuyosun idrisi bitlisi zaten yavuzun kankasıdır 2.si okuyosunuz güzel okuyun değil mi? burda şah ismali savunmuyorum devleti korumak içinde tabiki önlemler alınır fakat yavuz haddini aşmıştır yavuz mezhepçilik batagına sürüklenmiş ve tarihte o gün için doğru ama gelecek için kazık olan hareketler yapmıştır

  Kagan on 8 Mayıs 2015 yazdı.
  Cevap yaz

  “Müslümanlar! Bilin ve öğrenin ki şu Kızılbaş toplumunun başkanları Erdebil-oğlu Şâh İsmail’dir. Peygamberimiz aleyhisselâmm şerîatini ve sünnetini ve İslâm dinini ve din bilgisini ve Kur’ân’ı küçümsedikleri ve de Allah Teâlâ’nın haram kıldığı günahlara helâldir dedikleri ve Kur’ân’ı ve Mushafları ve şerîat kitaplarını hor görüp ateşte yaktıkları ve de bilginlere ve dindarlara ihanet edip öldürüp mescitlerini yaktıkları ve de pis başkanlarını Tanrı sayıp secde ettikleri ve de Hazret-i Ebu Bekir’e ve Hazret-i Ömer’e sövüp halifelik halifeliklerini inkâr edip sövdükleri ve de peygamberimizin şeriatını ve İslâm’ı yok etmeye kast ettikleri, bu anılan ve de bunların Şeriata karşı söz ve davranışları bu fakire ve diğer İslâm âlimlerine göre tevatürle bilinip açıkça belli olduğundan biz dahi şeriatın hükmü ve kitaplarımızın nakli ile fetva verdik ki adı geçen toplum Kızılbaşlar-Kâfir ve dinsizdirler ve de her kimse ki onlara uyup o sapık dinlerine razı ve yardımcı olurlarsa onlar da kâfir ve dinsizlerdir. Bunları dahi öldürüp, toplumlarını darmadağın etmek tüm Müslümanlara vacip ve farzdır. Müslümanlardan ölen said ve şehid olup cennete girer ve onlardan ölen aşağılık cehennemin dibindedir, bunların hâli kâfirlerin hâlinden daha fena ve çirkindir. Zira bunların kestikleri ve avladıkları ister doğan ile ister ok ile ve av köpeği ile olsun murdardır ve nikâhları gerekse kendilerinden ve gerekse başkasından alsınlar bâtıldır ve de bunlara kimseden miras yoktur. Bir bucak halkı bunlardan olsa da. Allah yardımcısı olsun Osmanlı Padişahına gerekir ki bunların (Kızılbaşların) ileri gelenlerini öldürüp mallarını ve kadınlarını dahi ve çocuklarını İslâm gazilerine taksim ede ve bunları ele geçirilince tövbeliklerine ve pişmanlıklarına inanmayıp öldürülmeli ve de bir kimse ki vilayette olup onlardan olduğu bilinirse ya da onlara giderken yakalanırsa öldürülmeli ve tüm bu toplum hem dinsizdir ve hem bozguncudur, iki yönden katledilmeleri vaciptir. Ey Allahım dine yardım edene sen de yardım et ve Müslümanları hor göreni sen de hor gör.” (Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi, İ.Ü.Ed.Fak. Tarih Dergisi, sayı 22 s.17. 1968. Akt. İslamiyet Türkler ve Alevilik, Gülağ Öz, s. 188, 1999 Ankara) buda yavuzun fetvasıdır burda Türke karşı işlenmiş ağır bir soykırım ve mezhep bataklığına batmış bir zihniyet vardır 

  Kagan on 8 Mayıs 2015 yazdı.
  Cevap yaz

  ki daha sonradan ebu suudun fetvalarıda daha iğrenç nitekliktedir.

  Kagan on 8 Mayıs 2015 yazdı.
  Cevap yaz

  Kaan sorunun cevabı “Propaganda” umarım anlarsın 🙂

  Saruhanbeyi on 8 Mayıs 2015 yazdı.
  Cevap yaz • Yorum yaz

  Türkçü Sözlük kurallarını kabul ediyorum.