Yakub Cemil (1883 – 11 Eylül 1916)

İttihat ve Terakki’nin fedailerindendir.İstanbul’da doğdu. Babası Ahmed Bey, annesi Nazik Hanım’dır. Kendisi Türkçüdür ve bu yüzden ittihat ve terakki ile ters düşmüştür.

Teşkilat-ı Mahsusa
1914 de Teşkilat-ı Mahsusa’nın resmen kurulmasıyla bu kuruma alındı ve ilk görev yeri olarak da Doğu Anadolubelirlendi. 2000 kişilik mahkûm ordusuyla görev yerine gitti.Ermeni çetelerinin ve diğer türk düşmanlarının belalısıydı.

Yakub Cemil, usta bir silahşor ve keskin nişancıydı. Gönülden bağlı olduğu İttihat ve Terakki için her türlü fedakarlığı yapmaktan çekinmezdi. Cemiyet düşmanlarının en fazla korktuğu kişilerdendi. Bununla beraber cemiyet içerisinde isyankar yapısı ve sorunları silahla çözme arzusuyla tanınırdı.

Yakub Cemil son adamlarını, ünü bütün imparatorluğa yayılmış ve günümüze kadar da gelmiş olan Sinop Zindanlarından devşirir. Hepsi birbirinden belalı, hepsi birbirinden tehlikeli iki bin adam. “ Berberler bir adım öne çıksın” der. Ve komutlar komutları izler: “ 1 leşi, 2 leşi, 3 leşi, 4 leşi, 14 leşi olan bir adım öne çıksın.” Sonunda bir kişi kalır hem berber olan hem de 14 leşi bulunan, yani 14 cinayeti olan, yani 14 adam öldüren. Yakub Cemil 14 leşli berberi şöyle bir süzer tepeden tırnağa ve sonra “ getir bir sandalye ve beni tıraş et, seni özel berberim tayin ettim” der. Berberin gözü kanlı, Yakub Cemil’in gözü kara. Usturanın sapı katilin elinde, ağzı Yakub Cemil’in gırtlağında. Ölümle liderlik arasındaki süre saniyeden de kısa. 14 leşli özel berber Yakub Cemil’in yüzünü sabunlamada, 2 bin kanlı katil sahneyi izlemede ve Yakub Cemil sandalyede ayak ayak üstüne atmış tütününü tüttürmede. O sandalyenin üstünde, o usturanın ucunda ve o 2 bin kanlı katilin huzurunda liderlik sınanmada, daha doğrusu insanlara liderlik dersi verilmede.

İdam Edilişi

İstanbul günlerinde İttihat ve Terakki yönetimi ile ters düştü ve İtilaf devletleri ile barış için İttihat ve Terakki hükümetini ikna, bu mümkün olmazsa darbe ile devirme planları yaptı. İttihat ve Terakki hükümetini dağıtmak, İtilaf devletleri ile barış yapacak bir hükümeti yıkmak istiyordu. Başkomutan ve Harbiye Nazırı adayı ise Mustafa Kemal’di. İttihat ve Terakki içindeki entrikaların sonucunda Talat Bey grubunun Enver Paşa’yı kandırması sonucunda hükümeti devirmeye teşebbüs ve Harbiye Nazırı Enver Paşa’ya suikast suçlamasıyla tutuklandı. Enver Paşa Yakub Cemil’in idam edilmesinden yana değildi. Ancak Enver Paşa’nın yurtdışında bulunmasını fırsat bilen Talat Paşa Yakub Cemil’in idamına karar verdi. 11 Eylül 1916 günü kurşuna dizilerek idam edildi.

Yakub Cemil efsaneleri
Beyazıt’tan Kağıthane’ye idama yaya götürülürken, Yolda bir karpuz arabasını çevirmiş, “asker evlatlarım susamışlardır” diyerek idam mangasına karpuz ısmarlamıştır.[2]

İdamında vücuduna 14 mermi saplanmasına rağmen yarım saat boyunca can vermediği söylenir.
Vücudundan sızan kanların toprağa önce vatan yazdığı efsanesi türemiştir.

Kendisini idam edecek olan askerlerin “ateş” emrine rağmen ateş edemedikleri daha sonra Yakub Cemil’in olayı fark ederek asker nişan al -güldükten sonra – “ateş” emrini kendisinin verdiği söylenir ve o emir vermeden ateş edilmemişdir.

Atatürk Trablusgarp’de yaşanan olaydan dolayı çok sevdiği Yakub Cemil’e çok kızmıştır, onun hakkında şu sözü sarf ettiği söylenir. “Eğer bir gün bir ihtilal yaparsam yanıma alacağım ilk adam Yakub Cemil’dir, ihtilalden sonra da ilk asacağım kişi de yine Yakub Cemil’dir.”

Yakub Cemil’in idamının ardından Atatürk, Ali Fuad (Cebesoy)’a şunları söylemiştir: “Yakub Cemil asılmış. Sebebi de ben başkomutan vekili ve harbiye nazırı olmadıkça kurtuluş yoktur demiş.Dediğini yapmış bile olsaydı ben İstanbul’a gittiğimde ilk iş olarak Yakub Cemil’i cezalandırırdım. Eğer ben o ve onun gibiler tarafından iktidara getirilecek bir adamsam, adam değilim!”

Cevap yaz  Sevgili kandaşım bu yazıyı bulup hatalarını düzeltip yazmam yaklaşık 1-1.5 saatimi aldı o zamanda senin konunu göremedim. Kusura bakma ama senin konunu görsem yapmazdım.

  Cevap yaz

  Demeyim demeyim diyorum da tutamadım kendimi madem yakup cemil hakkında başlık açacaktın neden benim alt taaftaki konuları açmamı bekledin ? bu yaptıgın fikir hırsızlığına girer ona göre !

  İşbara Alp on 10 Mayıs 2015 yazdı.
  Cevap yaz

  Neyse ki böyle şeyleri abi- kardeş arkadaş- dost çerçevesinde çözümleyebiliriz, daha dikkatli olman dileğiyle esen kal.

  İşbara Alp on 10 Mayıs 2015 yazdı.
  Cevap yaz • Yorum yaz

  Türkçü Sözlük kurallarını kabul ediyorum.