Pokemon için Erdemlilik analizi-1

Pokemon Üzerine Notlar, SEZON 1, BÖLÜM 1

1- Pokemon’un ilk sezonu, Ash’i ve Pikachu’yu tanıtmakla başlıyor. Ash, 10 yaşında bir baladır (çocuktur). Bu balanın en büyük hayâli (ülküsü) Pokemon Ustası olmaktır. Ülkü, Erdemli kişiyi motive eden uzun vâdeli bir amaçtır.  Kutlu amaç (ülkü), Erdemli kişinin hayâtını anlamlı kılar.

2- Ash, ülküsüne içten bağlıdır. Bunun kanıtı ve ödülü olarak düşlerinde bile Pokemon dövüşleriyle uğraşmaktadır. Hattâ bu yüzden, ilk Pokemonunu verecekleri yere geç kalmıştır. Burada, “disiplin”in gerçek tanımı yapılmalıdır. Ash, ülküsüne içten bağlı olduğu için, doğal bir disipline sâhibtir. Çünkü sabah erken kalkıp ilk Pokemonunu almak için saat kurmuştur. Buna rağmen, düşünde Pokemon ile uğraşmaktan dolayı geç kalmıştır. Ama disiplinini kaybetmemiş, Pokemonu alacağı yere kadar soluk soluğa koşmuştur.  İşte gerçek disiplin budur. Disiplin, katı kurallar bütünü demek değildir. Disiplin, gerçekten arzu edilen hayâle ulaşmak için gereken şeyleri, doğru yerde ve doğru zamânda yapma arzusudur.

3- Ash, geç kaldığı için; O’na, “kusurlu olarak bilinen” Pikachu adlı Pokemon kalmıştır. Fakât, Ash, Erdemli bir kimseye yakışır şekilde “iyimser” davranmış ve nasîbine düşen Pokemon’u benimsemeye çalışmıştır. O, Pikachu’yu gerçekten severse, Pikachu’ya ilgi gösrerip onunla gerçekten arkadaş olursa Pikachu’nun olgunlaşacağına ve bu yolla kendi ülküsüne erişeceğine inanmaktadır. Görünen o ki, haklı çıkacaktır.

4- Pikachu kusurlu diye bilinmektedir. Çünkü duygularına hâkim olamamaktadır ve sâhibine bile yıldırım atmaktadır. Bununla birlikte çok asîdir ve Pokeball içerisine girmek istememektedir.   Hâlbuki Pokeball, Pokemonları korumak için tasarlanmıştır. Burada önemli nokta şudur. Demek ki Pikachu ile Ash arasında tam bir “güven” ortamı oluşmamıştır ve bu ortamın bir ân önce oluşması gerekmektedir. Aynı şekilde, bizim Sanbaylarımız ve Erbaylarımız arasında da mükemmel bir güven ortamı tesis edilmelidir.

5- Ash ile Pikachu arasında “güven ortamı” tesîs edilmediği için, Pikachu Ash’in buyruklarına uymaz ve Ash’e yardım etmez. Peki güven ortamı nasıl oluştu?     Vahşî Pokemonlar var. Bu vahşî Pokemonları, herhangi bir takıma kabûl edilmediği için kıskançlık duyan Erdemsizlere benzetelim. Bu Erdemsiz Pokemonlardan bir tür, Erdemlileri kıskandığı için Pikachu ve Ash’e saldırıyor.  Erdemsiz dayak yeyince, kendi Erdemsiz sürüsünü çağırıyor. Bu Erdemsizler Pikachu’ya saldırınca, Ash onu korumak için büyük fedâkârlıkta bulunuyor. Pokemonunu (Erbay’ını) korumak için her türlü tehlîkeyi göze alıyor.    Bu sâyede pokemonunun (Erbay’ının) güvenini ve sevgisini kazanmış oluyor.

6- Güven ortamı sağlandıktan sonra, Ash (Sanbay) ve Pikachu (Erbay) çok değerli iki yoldaş oluyor. Demek ki, kötü gibi görünen olaylar, birliğin sağlanmasında, güven ortamının oluşmasında büyük role sâhibtir.  Mânidâr bir şekilde, bölümün sonunda birliğin sembolü olan “Tuğrul Kuşu”nun destânsı bir şekilde gökkuşağına doğru uçar şekilde resmedilmiş olması, ne güzeldir.

 

Cevap yaz  Pokemon Üzerine Notlar, SEZON 1, BÖLÜM 2

  1- Pikachu, ilk bölümde vahşî Pokemonların (Erdemsizlerin) saldırısı netîcesinde ağır yaralanmıştı.    Bu yüzden Ash, Pikachu’yu hastaneye getirdi.    Fakât, hastaneye geldiğinde üzerinde kimlik taşımadığını düşünüyordu.    Kimliği olmadığını söyleyince, hastanedeki bayan polis ondan kuşkulandı.    Ama, polis sonra Ash’in cebindeki Pokedex adlı Pokemon Rehberi’ni gördü.    Burada önemli nokta şudur:         Pokedex adlı elektronik rehber, aynı zamânda Ash’in kişi bilgilerini taşıyan bir kimlik mahiyetindedir.    Demek ki, Erdemli kimselere de bu türden bir “kimlik” sağlanmalıdır.    Bu yolla, Erdemli’nin, takımına olan âidiyet bilinci de artırılacaktır.    Aynı zamânda, Erdemlilerin ileride kuracakları marketlerde, lokantalarda bu kimlik kartına indirim yapılabilir.

  2- Hastanedeki hemşire Ash’i azarladı. Çünkü Ash’in sorumsuzca davrandığını düşündü.    Ash’e şöyle dedi :”Daha sorumlu ol! Eğer iyi bir eğitimci olmak istiyorsan, durumu bu kadar kötüleşmeden (Pikachu’yu) hastaneye getirebilirdin.”

  3- Erdemsizler (Roket Takımı) , bu bölümde de açığa çıktı.     Her Erdemsiz gibi, onlar da kendilerini haklı buluyordu. Ama haklılıklarını “yıkarak, yok ederek” kanıtlamak gibi ahmakça bir yolu seçmişlerdi.    Saygı ve sevgiyi “zorla” kazanabileceklerini düşünüyorlardı.

  Kendilerini haklı gören Erdemsizlerin kendilerini tanıtmak için söyledikleri sözler bile bu yöndedir:

  “Dünyâ’yı Şeytân’dan korumak için,   Halkımızı birleştirmek için

  Dürüstlüğü ve sevgiyi ilan etmek için

  Üstümüzdeki yıldızlara ulaşmak için

  Ben Jessie

  Ben de James

  Roket Takımı.”  Erdemsizlerin, ağızlarında hep “güzel” sözler var.   Fakât eylemleri ise yıkıcı, yok edici.    Bu bize, kişinin sözlerine değil; davranışlarına, eylemlerine ve eylemlerinin sonuçlarına bakarak bu kişi hakkında karâr vermek gerektiğini öğretir.

  4- Erdemliler, ilk başta Erdemsizlere (Roket Takımı’na) karşı yeniliyorlardı.    Çünkü Erdemsizler hazırlıklı idi. Meselâ grup psikolojisini artıracak sloganlara, benzer kıyâfetlere, kötü de olsa bir amaca sâhiblerdi.    Erdemli tarafın ise ne ortak sözleri, sloganları ne de ortak bir amacı vardı.

  Fakât, Erdemli olanın her zamân gâlip geleceğine dâir sosyal kânûn gereği bu sefer de Erdemliler kazanacaktı.    Çünkü, Erdemsizlerin düşmânlığı, Erdemlilere “birlik” olmanın önemini öğretmiş ve onları savaşa hazırlayarak motive etmişti.

  Erdemlilik on 13 Mayıs 2015 yazdı.
  Cevap yaz

  Pokemon Üzerine Notlar, SEZON 1, BÖLÜM 3

   1- Ash, hakîkaten de önder kişilikli bir baladır. Sâdece “Akbars” takımınının ilgilenmesi ile özgüven aşılanması gereken bir balaya benzer.   Ash neden önder kişiliklidir?

  • – Bir kutlu amacı (ülküsü) vardır. Dünyânın en iyi Pokemon eğitmeni olmak istemektedir.
  •  – İyimserdir. Elinden geleni yapmaktadır ve gerisini zamâna bırakmaktadır. Aslâ karamsarca melankoliye düşmez.
  •  – Gelişimcidir. Kendisini Pokemonlar konusunda sürekli olarak geliştirmeye çalışır. Pokedex adlı rehberi de kullanarak, sâhib olduğu bilgileri artırarak gücüne güç katar.
  • Birlikçidir.  Takımında iletişimin artması için elinden geleni yapar. Eğer Erbayları arasında bir iletişim bozukluğu, sevgisizlik, şefkatsizlik varsa bunu düzeltme eğilimindedir. Onları bu yönde bilgilendirir ve birbirlerini sevmeye yöneltir.
  • Sorumluluk sâhibidir. Başta Pikachu olmak üzere Erbaylarını korumak pahasına büyük tehlîkeleri göze alır. Fedâkârlıktan çekinmez.
  •  –Ciddiyet sâhibidir. Pokemon sistemini ciddiye alır. Bu yüzden ömrünü bu sistem içerisinde yaşamaya adamıştır. Eğer yeterince ciddî olmasa idi, zâten ne gelişimci ne birlikçi ne de sorumluluk sâhibi olurdu. Demektir ki, ciddîyet çok temel bir zemîndir. Bâzı zamânlardaki şakacılığı, sevinmede aşırılığı bala olması ile ilgilidir.
  •   –Özsaygı. Pokemonlara da saygı ve sevgi ile yaklaşması, aslında kendisine saygı duymasından kaynaklanır. Kendisine saygı duyar ve gelişmeye açık bir özgüven sâhibidir.
  •    –Yırtıcılık. Sevdiklerini korumak için, işte o uysal bala, birden bire yırtıcı bir Kartal’a dönüşüverir.
  • 2- Ash, henüz yeterince tecrübe sâhibi değildir. Çünkü bir tür güvercin olan  Pidgeotto’ye bir tür ipek böceği olan Caterpie’yi seçmeye kalkar.    Hâlbuki, bir kuş zâten böceklerle beslenir.   Bu bize şunu öğretmektedir.   
  • İyi bir Sanbay; belli bir görevi ancak bu görevle baş edebilecek niteliklere sâhib Erbaylara atamalıdır.

    Bu da Erbayların niteliklerini çok iyi bilmeyi, onları tanımayı gerektirir. İnsân, sevmediği kimseleri tam olarak tanıyamaz. Dolayısı ile Sanbay Erbaylarını sevmeye çalışmalıdır.

  • 3-Derken Roket Takımı (Erdemsizler) gene açığa çıkar. Dünyâya huzûr, sevgi ve mutluluk verecekleri idd’iâsındalardır. Fakât bu sözde amacı gerçekleştirmek için her türlü hîleye başvururlar. “Zafere giden her yol mübahtır” şeklindeki Machiavellist bakış açısına sâhibtirler.
  • Ama, Erdemsiz ta ezelden yenilmiştir.  Çünkü, benzer kıyafetler giymek, benzer sözler etmek, benzer amaçlara sâhib olmak, iyi bir takım için yetersizdir. Erdemli olmayan kimselerin kurduğu takımlarda, aynen Roket Takımı’nda olduğu gibi, iç çatışmalar kaçınılmazdır. 
  • 4- Roket Takımı’nın (Erdemsizlerin) hîleleri, çirkeflikleri kendilerine hîçbir şey kazandırmadığı gibi, sürekli olarak Erdemlilerin gelişmesine ve birbirlerine daha da çok bağlanmasına yol açmaktadır.

   

  Erdemlilik on 13 Mayıs 2015 yazdı.
  Cevap yaz • Yorum yaz

  Türkçü Sözlük kurallarını kabul ediyorum.