Kardeşlik Safsatası

Kürtler, Ermeniler kendilerini acındırarak haklı çıkarmaya çalışan milletlerdir. Kendini acındıran milletler yok olmaya
mecburdur. Acındırmak için, acınılıcak bir şeyler yapmak gerekiyor. Türk milleti hiçbir zaman pes etmemişlerdir ve başka
larına dalkavukluk yapmak için kendilerini ezik olarak göstermemiştir. Biz öldürmüşsek, öldürmüşüz diye gururla söyleriz.
Ermenileri öldürmüşsek, öldürmüşüzdür; söyleriz. Ermeniler ise bizi öldürdüğü hâlde söylemekten çekinen bir millettir.
Meydanlarda kendi ırkını öldüren bir milleti savunan insan,komünist ya da humanist, gerizekalının daniskasıdır. Bakacak
olursak Kürt seviciler kendilerini savunurken “Öldürüldük, hor görüldük” diye savunurken Türkler hiçbir zaman böyle bir
şeye gerek duymamıştır. Çünkü bizler hiçbir zaman “Öldürüldük, hor görüldük” diye dalkavukluk yapmadık. Kür Şad ata’nın
40 çerisiyle Çin sarayını basması da bunla ilgili. Azalan asker sayısını gören Kür Şad ata korkup çekilmek yerine, yiğitlik
edip 40 çerisiyle birlikte Çin sarayını basmaktan çekinmemiştir. Bizler “Çinliler bizi öldürdüler” diye meydanlarda
anırmadık. “Çinlileri öldürdük” diye bağırdık. Öldürmek gerekiyorsa şâyet öldürülür. Türklüğün huzurunu bozan ne kadar
sebep varsa öldürülmeli.
Türk’e karşı gelen her şey yok edilmeli.

Cevap yaz


  • Yorum yaz

    Türkçü Sözlük kurallarını kabul ediyorum.