Erdemlilik takımlarından Kaplumbağa Takımı için…

Güney Azerbaycanlı hanım kandaşımız seslendirmişti:

https://www.youtube.com/watch?v=x5ZJSJUBOxo

Tam metin:

1. Ötüken’i koru!

1.1. Önce kendi yüreğinde bir Ötüken yaratmalısın.

1.2. Bir kaplumbağanın kendi korunağını sırtında taşıdığı gibi, sen de kendi Ötüken’ini gittiğin her yere götüreceksin ve diyeceksin ki:

1.3. Bir Ötüken yarattım kendi içimde

1.4. Ben nereye gidersem; O da benimle

1.5. İçindeki Ötüken öyle bir yer ki:

1.6. Yağız yılkılarına atlayıp, ayperili ormanlarla dolu Ötüken yurdunun bir yanından öbür yanına koşturup duran güneş yüzlü, Umay yürekli, ay tenli Türk kızları; ileride atalarına benzemek için kılıç kuşanıp güreş tutan Türk balaları; kımız dolu çamçakları, kuzu çevirmeleri ile Türk toyları…

1.7. Bütün dünyâya yayılmış olan otağlar, bozüyler…

1.8. Futbol yerine kız kuumay , cirit oynanan bir dünyâ.

1.9. İnsânın kıymetinin sözde takvâ, özde ise para ile değil, “Erdemli” oluşuyla, Tengri’ye adanmışlığı ile ölçüldüğü; yiğitçe yaşamanın ahmaklık sayılmadığı bir dünyâdır Ötüken.

1.10. Belki dünyâ demek yanlış, ancak uçmağ olabilir.

1.11. İşte senin görevin, gerçek dünyâya, kendi içindeki Ötüken’den rûh üflemektir.

1.12. Bir gün, yüreğindeki Ötüken, dışarıdaki dünyâya saçılacak; dünyâ denen bu bataklığın her yanını yeniden yeşillendirecek, uçmağa çevirecektir.

1.13. Bu yüzden, dışarıdaki dünyâda, senin Ötüken’indekileri andıran ne varsa korumak senin sorumluluğundur.

1.14. Aileni, sevdiklerini, yurdunu koru!

1.15. Kutlu suları koru. Suları kirletenlere kin tut.

1.16. Kuş seslerinden yoksun kalmak istemiyorsan, onların yuvalarını koru!

1.17. Atlarla bir olup, geniş bozkırlarda dolaşmak istiyorsan, atları ve bozkırları koru!

1.18. Doğa’nın verdiği nîmetten yoksun kalmak istemiyorsan, nîmet yere düşmüşse kaldır.

1.19. Bu nîmete ihtiyâcı olan kardeşlerini düşün.

1.20. Dışarıdaki dünyânın, içindeki Ötüken’e benzemesini istiyorsan; dışarıdaki dünyâyı her türlü pislikten arındır.

1.21. Çöplerin yeri, Toprak Ana’nın kutlu teni değildir.

1.22. Toprak Ana’ya hakâret edip, onun kutlu tenini kirletenleri uyar.

1.23. Çıkarcı çıyanlardan, yalancı yılanlardan, doyumsuz domuzlardan bunaldığında, aynen bir kaplumbağanın kendi kabuğuna çekildiği gibi, sen de kendi Ötükeni’ne çekileceksin.

1.24. Kendi Ötüken’ini yaratmaya kendi gövdenle başladın.

1.25. O hâlde, kendi gövdenin sağlığından ve bakımından da sorumlusun.

1.26. Ay’ın Yer etrâfında dönmesi gibi, gezegenlerin Güneş etrâfında dönmesi gibi, denizlerde girdapların oluşturduğu helezonlar gibi, sen de kendi çevrende spiral çizerek Ötüken’ini yayacaksın.

1.27. Bıkmadan, usanmadan dünyâ denen bu bataklığı Ötüken’e çevirmek için çalışacaksın.

2. Dengeyi koru!

2.1. Bir gün öyle, bir gün böyle olma!

2.2. Sırtında binlerce yıllık bir ülkünün yükü var; dengesiz yürürsen, savrulursun.

2.3. Aşırılığı ve kıtlığı önle; duru kal.

2.4. Bir kaplumbağa sırtındaki yükle tepetaklak olursa; kendisini düzeltemeyip yolundan yoksun kalır.

3 Anlayışını koru!

3.1. Herkes senin taşıdığın kadar yük taşıyamayabilir.

3.2. Onlar yorulsa da, onları kınama!

3.3. Arkana bile bakmadan Gökbörü’nün kutlu yolunda yürümeyi sürdür.

4. Soğukkanlılığı koru!

4.1. Senin sırtında böyle büyük bir yük varken; çocukça heyecâna, aldanışlara, endîşelere yenilerek soğukkanlılığını yitirme!

4.2. Görevin ne ise onu yap.

5. Odaklanmayı koru!

5.1. Seni Gökbörü’nün gösterdiği yoldan, ülküne odaklanmaktan alıkoyan varlıklardan uzaklaş!

5.2. Aynı anda, taşıyamayacağın kadar yükü taşımaya kalkma.

5.3. Her işin bir sırası vardır.

6. Geçmişi koru!

6.1. Geçmişinden sorumlusun.

6.2. Mazini de sırtında taşırsın.

6.3. Geçmişte sana esenlik ve güven duygusu veren hîçbir varlığa sırtını dönme.

6.4. Kımızını hep aynı çamçakla iç.

6.5. Türkülerini hep aynı kopuzla söyle.

6.6. Çünkü onlara senin rûhundan, senin Ötüken’inden bir soluk üflenmiştir.

6.7. Onlar artık senin parçandır.

7. Akışı koru!

7.1. Kaplumbağa, ölümsüzlüğü, süreğenliği hatırlatır.

7.2. Unutma ki; en büyük gölleri yaratan, damlaların sürekliliğidir, büyüklüğü değil.

7.3. Akışı sürdür, süreğen ol!

7.4. Akış, geçmişle gelecek arasındaki köprüdür.

7.5. Bu köprüyü bakımsız bırakırsan, geleceği unut.

8. Geleceğini koru!

8.1. Bundan yıllar sonra, kendini hangi noktada görmek istiyorsun?

8.2. İşte o gelecekteki hâlinden de sorumlusun.

8.3. Gelecekte, geriye dönüp baktığında pişmân olacağın hîçbir işe girişme!

Cevap yaz


  • Yorum yaz

    Türkçü Sözlük kurallarını kabul ediyorum.