Bu sitenin Türklük tanımı nedir?

Irkların sınırlarını Tengri çizmiştir, devletlerin sınırlarını ise  insânlar.

Tengri’nin biyoloji ve içtimâî evrim üzerinden yaptığı Türklük tanımının üzerine, kendi uyduruk tanımlarını koymak isteyenlere tahammülümüz yoktur.

Türk ırkından gelenlerin içerisinde de erdemsizlerin olması, bizim diğer ırklara hoşgörü ile bakmamızı gerektirmez. Sâdece, erdemsizleşmiş Türkleri de yok etmemizi gerektirir.

Tengri, soy ve yazgı birliği olan Altay kökenli bu ırka Türk adını lâyık görmüştür.

Atsız’ın da dediği gibi, her ırk diğerleri ile az çok karışmış olabilir. Fakât Doğa Ana, bu karışımı zamânla güçlü olan ırkın lehine tasfiye edecektir.

Zâten ırkçılık bir yönüyle de, ırkın ıslâhı ve saflaştırılması ile alâkalıdır.

Bu da yabancı evliliklerin önlenmesi ve ırkın fertlerinin katıksız bir ırkçı mefkûre ile donatılması ile mümkündür.

Bu sitede, Tengri’nin yaptığı Türklük tanımı üzerine tanım yapmak yasaktır.

Kimsenin nabzına göre şerbet sunmayacağımızı belirtmiştik.

Tengri (doğa kanûnları yoluyla) ne dilerse o olur.

Beğenmeyen inci sözlükte vakit geçirebilir.

Cevap yaz    Erdemlilik kazanacak. Makale için teşekkürler.

    TAN on 19 Mayıs 2015 yazdı.
    Cevap yaz  • Yorum yaz

    Türkçü Sözlük kurallarını kabul ediyorum.