Türkçüler kimsenin nabzına göre şerbet sunmaz

Birileri “Ben Lâz’ım ne olacak?” diğer “Ben Kürd’üm ne olacak?” diye başlıklar açıp sözde Türklüklerini kanıtlama derdine düşüyor.

Bunlara aslâ Türk olamayacaklarını, çünkü başka bir ırka karşı yakınlık hisseden kimselerin, ırkî şuûr bakımından Türk olmadıklarını söyleyince Türkçüler suçlu oluyor.

Öyle yağma yok.

Türkçüler sâdece hakîkatlerden bahseder. Kimseye yaranma derdimiz yok.

Cevap yaz  “… yabancı kan taşıyan bir insan Türkçe’den başka dil bilmese bile, o Türk değildir. Bunu şöyle bir misalle izah edebiliriz: Memleketimizde epeyce zenci vardır. Bunların hepsi Türkçe konuşur. Bazılarının dili tam bir İstanbul şivesidir. Başka dil bilmezler. Kanun bakımından da Türk sayılırlar. Fakat onlar Türk müdür? Bir Türk köylüsü onun Türk olduğuna kat’iyen inandırılamaz. Hakikatte de onun Türk olduğunu iddia etmek gülünçtür. Zaten memlekette herkes bunlara Arap der, geçer. Türk kanına yabancılığı bakımından bir İngiliz, bir Yahudi, bir Çerkes, bir Arnavut, bir Kürt veya bir Lâzdan farkı olmayan zencilerin, sırf tabiat ona kara damga vurdu diye Türk olmadığı ittifakla kabul olunuyor da, dış şekilleri Türk’e benziyen başka yabancılar neden Türküm diyince Türk sayılıyor? Madem ki zencinin Türklüğünü kimse kabul etmiyor, o halde şekli Türk’e benziyen yabancı da Türk değildir. Mesele yalnız dış şekil meselesi olsaydı zenciyi Türk saymayıp ötekini saymak belki doğru olurdu. Fakat mesele bir iç meselesidir. Zenci, Türk’e olan sadakatinde ötekilerden, muhakkak ki, daha samimidir. Fakat mesele bir iç meselesi olduğu için Türk’e şeklen benziyenlerden daha çok sakınmak lazımdır. Malum ya: yılanın bile en tehlikelisi bulunduğu yerle aynı renkte olanıdır.” Hüseyin Nihal Atsız

  Binlerce yılın çilesi ile yuğrulan Türk genetiğine ve mirasına “Ben kendimi Türk hissediyorum” demek ile ortak olunamaz!

  Türkmenoğlu on 17 Mayıs 2015 yazdı.
  Cevap yaz

  Bunlar tamamen doğru görüşlerdir. Ancak saf kan Türk çok az kalmıştır. Daha da kötüsü saf kan Türk’lerin, Türk’lük şuuruna varamayıp, yabancı merkezli zehirli fikirlerin peşinden gitmesidir. Öze dönmek lazım.

  Türk Kanı on 17 Mayıs 2015 yazdı.
  Cevap yaz

  Bir kişi “Ben Kürdüm, ben Lazım” diyorsa zaten o etnisitenin mensubiyetini kabul etmiştir, Türkçü olamaz! Vekil olur, Başbakan olur hatta biraz daha  ağzı iyi laf yaparsa Cumhurbaşkanı bile olabilir…

  Ayse_Pusat on 19 Mayıs 2015 yazdı.
  Cevap yaz • Yorum yaz

  Türkçü Sözlük kurallarını kabul ediyorum.