Neden mi Irkçıyız?

El elin eşeğini türkü çağırarak arar da ondan.

Kimse bizim sorunlarımıza bizden daha candan yaklaşamaz.

O yüzden, kendi sorunlarımızı  gayritürklere bırakamayız.

Cevap yaz  “Altı yüz yıl önce Türkmen bahadırlarının kurduğu ve yine Türkmen bahadırlarının, Türk Milleti’nin en büyük eseri ve dünyanın yegâne kudreti haline getirdiği Osmanlı Devleti, Sevr kasabasında, içlerinde bir tek Türk evladının bulunmadığı devşirme çocuklardan meydana gelen bir heyet tarafından tasfiye edildi. Onlar esasen Türklüğün içine sürüklendiği felaketin mahiyetini Türk gibi idrak edemiyor, Türk gibi düşünemiyor, Türk gibi hissedemiyorlardı. Türklük onlar için herhangi bir mana ifade etmiyordu, içlerinden hiçbirinin yüreği titremiyordu. O sebeple basit bir sözleşmenin altına imza atar gibi Sevr’i imzalayıverdiler.”

  Necdet Sevinç | İstiklâl Harbi’nde Etnik İhanet

  Türkmenoğlu on 16 Mayıs 2015 yazdı.

  Rûhu şad olsun.

  on 16 Mayıs 2015.
  Cevap yaz

  Irk mes’elesini fevkalâde mühîm görüyorum. Çünkü Türk olmayanın kalbi, aslâ Türk gibi atmayacaktır.

  Kâzım Karabekir

  Hun33 on 16 Mayıs 2015 yazdı.
  Cevap yaz • Yorum yaz

  Türkçü Sözlük kurallarını kabul ediyorum.