Moğol’lar bizim bıraktığımız toprakları sizce nasıl kazandı?

Cevaplandı

Bunu bir türlü anlayamıyorum.  Bizim ana yurdumuz nasıl Moğolların elinde olur?  Biz göç ederken orada kalan topluluklar kendini Moğol falan mı ilan etti yoksa?

leidolftr on 18 Mayıs 2015 yazdı Tarih.
Cevap yaz  en iyi yorum

  Dün nasıl ki Moğolların ataları olan Juan Juanlarla savaşıp Gök Türk’ü inşâ etti isek, yarın da; Türklüğün ve kâinâtın merkezi olan Ötüken’i geri almak için, bu akrabâlarımızla savaşmak mecbûriyetinde kalacağız.

  Moğollar, bir Türk olan (en azından annesinin Merkit olduğu ve bu yüzden Xalxa Moğollarınca dışlandığını bildiğimiz) Çingiz Han zamânında güç kazandılar ve gerçek yurtları olan  Doğu Mançurya’dan kitleler hâlinde Türklerin kadim yurduna yerleştiler.

  Türklerin şu durumda olmasının en temel sebebi merkezî yurt olan Ötüken’den bir şekilde çıkmaları ve hızlı yayılış sürecinde dünyâ hâkimiyeti ülkülerinden kopuk bir hayât sürmeleridir.

  Ya Ötüken yeniden ele geçirilerek, şu ân  çok fantastik veyâhûd gülünç gelse de merkezî bir kağanlık kurulacaktır veyâhûd Türklük yerin dibine girecektir.

  Türkçülük, ilk şıkka inanmak ma’nâsındadır.

  Erdemlilik on 18 Mayıs 2015 yazdı.
  Cevap yaz • Yorum yaz

  Türkçü Sözlük kurallarını kabul ediyorum.