RE: 3.sınıf Türkçüler!

*Kendileri genellikle soldan Türkçülüğe geçmişlerdir.
Kemalistlerdir!
*inönü onlar için kahramandır!(Dalkavuklar Gecesini okumamışlardır)
*Osmanlıya sayar söverler(atalarına söven bir Türkçü düşünsenize) devşirme olduğunu araplaşmış olduğunu söylerler (bu 3.sınıflar müslüman olmayı araplaşma olduğunu düşünürler!) Osmanlının Türkleri katlettiğini söyler dururlar sen gidip baş kaldır düşmanı destekle sonra Osmanlı Türk düşmanı 🙂 Timur’da kendine karşı gelmiş olan Türklere acımamıştır(Tarihte örneği çoktur bunun söyle söyleyelim hiç bir devlet bir Türk devletini ordusuyla  yıkamamıştır. Türkler yani bizler kendimiz yıkıp kendimiz kurmuşuzdur misal Osmanlıyı yıkan yerine Türkiye Cumhuriyetini kuran Başbuğ M.Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarıdır milletin istikbali içindir. Osmanlı Hanedanı, Türk tarihindeki ailelerin en büyüğüdür. Tarihî vazifesini şerefle yapıp çekilmiştir ATSIZ ) buda  böyle de olması gerekiyor o zamanlarda mankurtlar vardı şimdi de!
Yine Osmanlı hakkında ki sözlükte bunlardan bolca var!
Osmanlı farsça ve arapça kullanıyormuş? Türkler islamiyeti kabul ettikten sonra bu tüm Türk devletleri için geçerli olmuştur inanmayan bakabilir Gaznelilere Selçuklulara.
“Türk soyu, eskiyi inkar eden, kendisine hizmet etmiş eski insanları küçük gören bir soy olmadığı için, böyle yapanların Türklüğünden daima şüphe ederiz.”  ATSIZ
*Atsız ata  der dururlar fakat sadece romanlarını okumuş makalelerinin varlığından bile haberleri yokturlar.
*Tanrıya inanmazlar özellikle islama  karşıdırlar bilmezler ki Türkçülükte inanç vicdandır inanç gözetmeksizin Türkler kardeşdir.
*Gelenek, görenek ve töreye karşıdırlar
*Bu 3.sınıf Türkçüler! nükleer santrallerin kurulmasına karşıdırlar ama resim müzik vs desteklerler bilmezler ki bunlar geri kalmış toplumlar için düşman ülkelerin bir oyunudur(misal bakın afrikaya adamlar gayet güzel müzik çalıyorlar söylüyorlar da ne oluyor zamanında böyle şeylerle uğraşmak yerine silah üretselerdi şimdi böyle olmayacakları.)
*Japonların Türk olduğunu söylerler (buna sadece gülüyoruz)
*Gayet laiktirler din düşmanlarıdır!(fakat laiklik inanç özgürlüğüdür)orasını burasını açmayı teşhirciliği laiklik olarak görürler.
imla yanlışları varsa affola.

Cevap yaz
16 Yorumlar

@UlugNoyan Hülooğğ diye imza atmayı unutmuşsun 🙂

ATASOY193oo on 14 Nisan 2016 yazdı.
Cevap yaz

Yorum yaz

Türkçü Sözlük kurallarını kabul ediyorum.